donderdag 15 maart 2018

Kaart in paassfeer

KAART IN PAASSFEER 

Het is tijd om Paaskaarten te maken. Bij voorjaar en Pasen denk je al gauw aan narcissen.
Met de Multi die van de narcis maak je twee soorten narcissen in twee diverse maten. Je kunt ze van papier maken, maar natuurlijk ook van het Flower Foam.
Zo heb je een mooie decoratie die met heel wat voorjaars dies en stempels gecombineerd kunnen worden.....


EASTER CARDS 
It is time to make Easter cards. The daffodil is a flower that fits in this atmosphere of Spring and Easter.
With the Lea'bilitie Multi die of the daffodil you make two types of daffodils in two different sizes. You can make them out of paper, but of course also out of the Flower Foam.

That way you create a beautiful decoration that can be combined with a lot of spring dies and stamps.....  
woensdag 7 maart 2018

Hortensia Hoekje

HORTENSIA HOEKJE 

Met de stempel van de hortensia kun je een hele mooie hoek op je kaart stempelen.
Je kunt op twee manieren te werk gaan.
Een gemakkelijke manier is de volgende:
* Stempel de benodigde onderdelen naast elkaar op een apart vel papier.
* Kleur alle onderdelen in en knip ze uit.
* Rangschik het geheel op de kaart en stempel de kleine takjes erbij. Zet alles naar wens vast.

De tweede manier is door gebruik te maken van maskeren:
Stempel op een post-it papier twee kleine bloemen en een grote bloem. Knip deze uit.
* stempel als eerst de bloem, die je op de voorgrond wilt hebben. In dit geval de bloem rechts boven. Na het stempelen plak je hier het post-it papiertje op.
* nu stempel je de volgende bloem, in dit geval de grote bloem. Terwijl je stempelt, stempel je een deel over het post-it bloemetje....
* Dek nu ook de grote bloem af met zijn post-it evenbeeld.
* Stempel nu de laatste kleine bloem, links onder. Je stempelt een deel op het post-it papier van de grote bloem. Maar dat geeft niet.
* Dek ook deze kleine bloem af.
* Stempel twee groene bladeren en de takjes.
* Haal de post-it bloemen weg en je zult zien, dat de bloemen nu achter elkaar vallen.

Nu kun je alles naar wens inkleuren en de hoek is klaar!


HORTENSIA CORNER
With the stamp of the hydrangea you can stamp a very nice corner on your card. You can work in two ways.
An easy way is the following:
* Stamp the required parts next to each other on a separate sheet of paper.
* Color all parts and cut them out.
* Arrange the whole on the card and stamp the small twigs. Secure everything as desired.

The second way is to use masking:
Stamp on a post-it paper two small flowers and a large flower. Cut it out.
* stamp as first the flower, which you want to have in the foreground. In this case, the flower at the top right. After stamping, paste the post-it paper here.
* now you stamp the next flower, in this case the big flower. While stamping, you stamp a part about the post-it flower ....
* Now also cover the big flower with its post-it image.
* Stamp the last small flower, bottom left. You stamp a part on the post-it paper of the big flower. But that does not matter.
* Also cover this small flower.
* Stamp two green leaves and the twigs.
* Remove the post-it flowers and you will see that the flowers are now falling behind each other.

Now you can color everything as you wish and the corner is ready!


donderdag 1 maart 2018

Flower Foam strikken

FLOWER FOAM STRIKKEN 

Een heel verrassend effect geeft het als je de strikken van de Lea'bilitie 45.4520 eens uit het Flower Foam stanst. Het worden hele leuke strikjes, die je ook heel mooi bij de bloemen kunt verwerken.

De kleine hoek bij de Lea'bilitie van de labels is een los element. Je kunt dit op de plaats leggen die het beste uitkomt. Bovenaan, in een hoek of zelfs in beide hoeken. Bepaal eerst waar je al je decoraties wil leggen, en stans en embos de hoekjes er daarna op de gewenste plaats in.

Je maakt zelf je achtergrond met behulp van de template en inkt. Je kunt de kleuren aanpassen aan de basis. Bovendien kun je ook bepalen hoe 'intens' het motief moet zijn. Minder laagjes inkt geeft een zachtere uitstraling.

FLOWER FOAM BOWS
You achieve a very surprising effect when you cut the 45.4520 Lea'bilitie Bows from the Flower Foam. That way you create nice bows, which you can combine very well with the flowers.

The small corner piece from the Lea'bilitie of the labels is a separate element. You can put this on the label where ever it suits you the best. At the top, in a corner or even in both corners. First determine where you want to put all your decorations, and then cut and emboss the corner piece in the desired location.

Create your own background using the template and ink. You can adjust the colors to the base. Moreover, you can also determine how 'intense' the design should be. Less layers of ink gives a softer appearance.


dinsdag 20 februari 2018

Flower Foam net even anders....

FLOWER FOAM NET EVEN ANDERS GEBRUIKT..... 

Het Flower Foam is een heel dun en mooi materiaal, waar je ook op kunt stempelen.
Het is, behalve voor bloemen, natuurlijk op zoveel andere manieren te gebruiken. Het geeft als het ware een extra dimensie aan je kaart.
Op deze kaart is het als basis voor een van de doodle stamps gebruikt. Een mooie afdruk, en het vierkantje daarna met een mooie vouw door middel van een brad vastgezet... het is de basis voor deze originele kaart.
Tip: gebruik de stampingtool en de Versamagic inkt voor een mooie scherpe afdruk.


FLOWER FOAM USED DIFFERENTLY .....
The Flower Foam is a very thin and beautiful material, which you can use to stamp on.
Besides making flowers, you can use it in lots of other ways. It gives an extra dimension to your card. 
On this card it is used as a base for one of the doodle stamps. A nice print on a flower foam square,  a fold fixed with a beautiful brad..... it is the base for this original card.

Tip: use the stampingtool and the black Versamagic ink for a nice clean and crisp image. 

vrijdag 16 februari 2018

Hydrangea Lea'bilitie Die & Stamp

HYDRANGEA LEA'BILITIE & DIE 

De hortensia Multi flower heeft een bijpassende stempel. Daarmee kun je de nerven op de bloembladeren en de groene blaadjes stempelen. Het geeft een hele natuurlijke indruk. Zeker wanneer je een kleur van inkt gebruikt, die heel dicht bij die van het Flower Foam ligt.
Ik gebruik voor het stempelen de Versamagic inkt, omdat die snel en goed droogt op het Flower Foam.

In mijn ervaring werkt het op deze manier het gemakkelijkste:
Stans de bloemetjes en bladeren uit. Zet de stempel vast in de stamping tool. Leg de bladeren erop en sluit de tool om aan te duwen.
Om de natuurlijke indruk nog te versterken druk ik niet hard op de stempel, zodat de afdruk hier en daar wat 'vaag' is. Zo krijg je hele mooie bloemen, die je op diverse manieren kunt verwerken.

In het filmpje: Flower Foam 4: Hydrangea Lea'bilitie Die & Clear stamp ziet u hoe ik te werk ga.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qShu6AcaDWI


HYDRANGEA LEA'BILITIE & DIE 

The Hydrangea Multi flower has a matching stamp. This allows you to stamp the veins on the petals and the green leaves. It gives a very natural impression. Especially when you use a color of ink that is very close to that of the Flower Foam.
I use the Versamagic ink for stamping, because it dries well on the Flower Foam.

In my experience, it works the easiest in this way:
Die-cut the flowers and leaves. Secure the stamp in the stamping tool. Put the leaves on it and close the tool to make the impression.

In order to strengthen the natural impression, I do not press hard on the stamp, so that the print here and there is somewhat 'vague'. This way you get beautiful flowers that you can use in various ways.

In the video: Flower Foam 4: Hydrangea Lea'bilitie Die & Clear stamp you can see how I work.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qShu6AcaDWI


woensdag 14 februari 2018

Valentijn kaart met hart

VALENTIJN KAART MET HART 

Het hart op deze kaart is gemaakt met de Lea'bilitie 45.4506 het mooie lijn hart. Als je dat uitstanst is het restje dat uit het midden valt ook een mooie decoratie die je op een kaart kunt gebruiken.

Met het Flower Foam maak je mooie bloemen voor op een dergelijke kaart. Je kunt heel wat laagjes in een bloem verwerken. De bloem ziet door de extra laagjes iedere keer weer anders uit.
Heerlijk om mee te experimenteren.....VALENTINE CARD WITH HEART

The heart on this card is made with the Lea'bilitie 45.4506 the beautiful line heart. If you cut this heart our, the remains that fall from the middle is a heart shape, that makes also a nice decoration which you can use on a card.

With the Flower Foam you make beautiful flowers for a Valentine card. You can process a lot of layers in a flower. The flower looks different every time because of the extra layers.

The flower foam is lovely to experiment with.....


woensdag 7 februari 2018

Een nieuw uiterlijk....

Een nieuw uiterlijk..... 
Het werd hoog tijd om het blog aan te passen aan deze tijd. Dat betekent even verdiepen in alle knopjes die bij de blogspot opmaak behoren. Even zoeken, even zuchten, maar eindelijk toch alles een beetje kunnen herschikken......

Inmiddels heb ik de Flower Foam werkstukken op een grote vakbeurs in Frankfurt mogen presenteren. Er waren hele positieve reacties en ik heb heel wat over de bloemen kunnen uitleggen.
De bloemen blijven verrassen.

De bloemen laten zich overigens ook heel goed combineren met onze woodshapes. Die geven net even dat extra aan de kaart, wat hem af maakt.....


A new look ..... 

It was time to adapt the blog to this time. That means taking a closer look at all the buttons that come with the blogspot layout. A little search, a deep sigh, but finally I managed to rearranged everything a bit ......

In the meantime I have been allowed to present the Flower Foam samples at a major trade fair in Frankfurt. There were very positive reactions and I have been able to explain a lot about the flowers.
The flowers continue to surprise.

A lovely addition to the flowers are our woodshapes. They just give that extra to the card, which makes it looks so nice.....