woensdag 25 oktober 2017

Embossing folder net even anders

EMBOSSING FOLDER NET EVEN ANDERS GEBRUIKT 

Over het algemeen embossen we papier en gebruiken dan de zijde met het reliëf. Op deze kaart heb ik de 'verkeerde' kant gebruikt, de kant dus met het patroon in de 'diepte".
Door nu ook met inkt te werken, krijgen de diepere gedeelten ook nog een beetje kleur.

Een leuke techniek, die u ook heel goed voor uw kerstkaarten kunt gebruiken.....
* Leg de embossing folder open voor u.
* Gebruik de zijde met het "hoge motief'.  Geef deze hoge delen met behulp van het stempelkussen kleur. Door heel voorzichtig over de folder te bewegen, raakt u ook alleen de hoge delen.
Kleine vlekjes haalt u eventueel weg met een sponsje.
* Leg voorzichtig het papier op de hoge kant. Sluit de folder en haal deze door uw machine. Let op: de gesloten zijde gaat altijd als eerste door de machine!
* Open de folder, haal het papier er tussen uit en maak de folder schoon.

Het zo verkregen velletje kunt u als achtergrond op uw kaart gebruiken.......


EMBOSSING FOLDER USED IN ANOTHER WAY.... 

In general, we emboss paper and use the embossed side of it. On this card I used the "wrong side", the side with the pattern in the 'depth'.
If you use in such a case stamping ink, the deeper portions also get a bit of color.

A nice technique, which you might use for your Christmas cards .....
* Put the embossing folder open for you.
* Use the side with the 'raised images". Give these high sections some color with your inkpad. Moving carefully over the folder it will touch only the high sections.
You may remove small spots with a sponge.
* Carefully put the paper on the raised images. Close the folder and get it through your machine. Note: The closed side always goes first through the machine!
* Open the folder, remove the paper and clean the folder.

The beautiful colored design, which is the 'wrong side' of the paper,  can be used as background on your card .......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten