woensdag 7 maart 2018

Hortensia Hoekje

HORTENSIA HOEKJE 

Met de stempel van de hortensia kun je een hele mooie hoek op je kaart stempelen.
Je kunt op twee manieren te werk gaan.
Een gemakkelijke manier is de volgende:
* Stempel de benodigde onderdelen naast elkaar op een apart vel papier.
* Kleur alle onderdelen in en knip ze uit.
* Rangschik het geheel op de kaart en stempel de kleine takjes erbij. Zet alles naar wens vast.

De tweede manier is door gebruik te maken van maskeren:
Stempel op een post-it papier twee kleine bloemen en een grote bloem. Knip deze uit.
* stempel als eerst de bloem, die je op de voorgrond wilt hebben. In dit geval de bloem rechts boven. Na het stempelen plak je hier het post-it papiertje op.
* nu stempel je de volgende bloem, in dit geval de grote bloem. Terwijl je stempelt, stempel je een deel over het post-it bloemetje....
* Dek nu ook de grote bloem af met zijn post-it evenbeeld.
* Stempel nu de laatste kleine bloem, links onder. Je stempelt een deel op het post-it papier van de grote bloem. Maar dat geeft niet.
* Dek ook deze kleine bloem af.
* Stempel twee groene bladeren en de takjes.
* Haal de post-it bloemen weg en je zult zien, dat de bloemen nu achter elkaar vallen.

Nu kun je alles naar wens inkleuren en de hoek is klaar!


HORTENSIA CORNER
With the stamp of the hydrangea you can stamp a very nice corner on your card. You can work in two ways.
An easy way is the following:
* Stamp the required parts next to each other on a separate sheet of paper.
* Color all parts and cut them out.
* Arrange the whole on the card and stamp the small twigs. Secure everything as desired.

The second way is to use masking:
Stamp on a post-it paper two small flowers and a large flower. Cut it out.
* stamp as first the flower, which you want to have in the foreground. In this case, the flower at the top right. After stamping, paste the post-it paper here.
* now you stamp the next flower, in this case the big flower. While stamping, you stamp a part about the post-it flower ....
* Now also cover the big flower with its post-it image.
* Stamp the last small flower, bottom left. You stamp a part on the post-it paper of the big flower. But that does not matter.
* Also cover this small flower.
* Stamp two green leaves and the twigs.
* Remove the post-it flowers and you will see that the flowers are now falling behind each other.

Now you can color everything as you wish and the corner is ready!


1 opmerking: