woensdag 20 juni 2018

Een andere toepassing van het Flower Foam.....

EEN ANDERE TOEPASSING VAN HET FLOWER FOAM..... 

Met het Flower Foam maak je schitterende bloemen. Je kunt de nerfjes op het foam stempelen en het laat zich heel goed snijden en knippen.
Met de restjes van het foam, kun je overigens ook nog andere leuke decoraties maken.
Zoals bijvoorbeeld op deze kaart: de diverse ballen zijn op het foam gestempeld. Daarna eenvoudig uitgeknipt.
Het geeft een heel leuk effect aan de ballen en met het juiste achtergrond papier maak je zo een hele sportieve wenskaart.


ANOTHER APPLICATION OF THE FLOWER FOAM .....

With the Flower Foam you make beautiful flowers. You can stamp the veins on the foam and it is very easy to cut and cut.
With the leftovers of the foam, you can also make other nice decorations.
Like for example on this card: the various balls are stamped on the foam. Then simply cut out.
It gives a very nice effect to the balls and with the right background paper you make a very sporty greeting card.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten