vrijdag 14 september 2018

ROZEN VAN PAPIER OF FLOWER FOAM 

Rozen zijn geliefde bloemen. Je kunt ze van papier maken of van flower foam.
De Multi Die Roses 3D zijn een fijn hulpje daarbij.

De stansjes hebben zeer veel details. Deze worden heel goed weergegeven in het papier. Hoewel je met de bijpassende stempel hele mooie nerfjes kunt stempelen, is dit niet noodzakelijk als je de rozen uit papier maakt.
De geëmboste nerfjes komen nog meer tot hun recht, als je met een sponsje en inkt voorzichtig de bladeren inkleurt. Ook voor het papier is de roll-up tool een fijne hulp.

Over het maken van rozen van het Flower Foam is een video: Flower Foam 9: Roses 3D.
 https://www.youtube.com/watch?v=iNRPtfQycWA

Hierin ziet u hoe ik de rozen van het foam maak. De werkwijze van het oprollen van het hartje is net zo als het oprollen van papier. Alleen het materiaal verschilt.

Met een mooie grote roos als middelpunt maak je hele mooie kaarten. Veel succes!


ROSES OF PAPER OR FLOWER FOAM

Roses are beloved flowers. You can make them out of paper or from flower foam.
The Multi Die Roses 3D is a nice help with that.

The dies have a lot of details. These are displayed very well in the paper. Although you can stamp very beautiful veins with the coordinating stamp, this is not necessary if you make the roses out of paper.
The effect of the embossed veins is shown even more when you carefully brush the leaves with a sponge and ink. Of course the roll-up tool is also a great help for the paper roses.

About the making of roses from the Flower Foam is a video: Flower Foam 9: Roses 3D.
 https://www.youtube.com/watch?v=iNRPtfQycWA
Here you can see how I make the roses out of foam. The method of rolling up the heart is just like rolling up the paper rose bud. Only the material is different.

With a nice big rose as a center piece you make beautiful cards. Good luck! 


1 opmerking: