vrijdag 29 april 2016

Medaillons met silhouetten

MEDAILLONS MET SILHOUETTEN

De Lea'bilitie 45.1864 Couple is op hele originele manieren te gebruiken. Dat is op deze kaart te zien. De silhouetten zijn hier gebruikt voor een schilderijtje. Een mooie vintage achtergrond, die past bij zulke tafereeltjes maak je met de clearstamp 55.2090 lace small.
Voor deze smalle stempels gebruik ik het lange smalle stempelblok 55.2182 met centimeter aanduiding.
(De Versafine inkt een hele geschikte inkt voor dit soort fijne gedetailleerde stempels.)
Voor materialen zie: www.leanecreatief.com


MEDALLIONS WITH SILHOUETTESThe Lea'bilitie 45.1864 Couple can be used in very original ways. This can be seen on this card. The silhouettes are used here as painting on the wall. A beautiful vintage background, befitting such scenes are created with the clear stamp 55.2090 lace small.
For these small stamps I use the long narrow stamping block 55.2182 with centimeter markings.
(The Versafine ink an entire ink suitable for this kind of fine detailed stamps.)
See for materials: www.leanecreatief.comdinsdag 5 april 2016

Heart lace stamp

HEART LACE STAMP

Dit is een hele mooie stempel met veel details. Veel mensen vragen me, hoe het komt dat mijn afdrukken zo scherp zijn. Vooral de afdrukken van de fijne kantstempels.
Het geheim van een scherpe afdruk, bij zulke fijne stempels is de juiste inktsoort.
Voor een haarscherpe afdruk met gedetailleerde stempels kan men het beste de Versafine inkt of de Archival inkt gebruiken.

Deze inkten zijn niet geschikt voor het inkleuren van gestanste motieven, de randjes van een kaart, of de woodshapes. Voor dat doel is de Memento inkt of Distress inkt geschikt. Zoals u kunt zien bij deze ivy tak/swirl en de woodshapes op deze kaart.

Voor de Lea'bilities, designpapier en woodhshapes zie: www.leanecreatief.com
http://www.leanecreatief.eu/NL/boek/P1P130/Nieuwe-producten


HEART LACE STAMP
This stamp has many details. Many people ask why my prints are so sharp. Especially the images of the fine lace stamps. The secret of a sharp print, with such fine stamps is the right kind of ink.

For a sharp print with detailed stamps the best ink to use is the Versafine ink or Archival ink.

These inks are not suitable for the coloring of stamped patterns, the edges of a card, or wood shapes. For that purpose the Memento ink or ink suitable Distress.
As you can see in this ivy branch / swirl, and woodshapes on this card.


Voor de Lea'bilities, designpapier en woodhshapes zie: www.leanecreatief.com'
http://www.leanecreatief.eu/EN/book/P1P130/New-products