woensdag 27 februari 2019

Lea'bilitie Silhouette Die Birthdaycake

Lea'bilitie Silhouette Die Birthdaycake 

Deze stans heeft drie onderdelen. Voor deze kaart gebruik je eerst de lange border stans. Zorg ervoor, dat de afstand van de vouw tot aan het stansje bovenaan de kaart, net zo groot is als aan de onderzijde. Het mesje moet 'recht' liggen.
Stans zo een stukje van de voorzijde van de kaart weg.

Leg nu het stansdeel met de silhouette van de taart precies langs het randje. Zet het vast met een stukje tape en stans de taart.
Voor het roze velletje onder de taart, stans je met de derde mesje de omtrek van de taart uit roze papier. Plak dit achter de voorzijde van de kaart.
Met een passend vel tegen de achterzijde van de kaart wordt het een feestelijk geheel.
Maak de kaart af met zelfgemaakte vlaggetjes en een passende tekst.Lea'bilitie Silhouette Die Birthdaycake 
This punch has three parts. For this card you first use the long border die. Make sure that the distance from the fold to the die at the top of the card is just as large as on the bottom. The blade must lay 'straight'. Cut away a piece from the front of the card.

Now place the part of the die with the silhouette of the cake exactly along the edge. Secure it with a piece of tape and cut out the cake.

For the pink sheet underneath the cake, cut out the outline of the cake from pink paper with the third part. Stick this behind the front of the card.

With a matching sheet against the back of the card it becomes a festive card. Finish the card with self-made flags and an appropriate text.woensdag 20 februari 2019

Kaart voor mannen

KAART VOOR MANNEN 

Met deze stempel van het bier is het zeker niet moeilijk om een kaart voor een man te maken.
In dit geval heb ik aan de boven en onderzijde een rij gemaakt met afbeeldingen.
Dat is natuurlijk heel gemakkelijk als je de stamping tool gebruikt. Dan kun je de kaart omdraaien en de afbeelding aan de bovenzijde op de zelfde plaats stempelen.

Voor het flesje met het glas erachter heb ik gebruik gemaakt van de techniek van maskeren.
De gouden regel is: alles wat vooraan staat, stempel je als eerste.
Voor het 'masker" stempel je het flesje op een post-it velletje en knip je dit uit.
Stempel het flesje op de kaart. Dek dit af, door het post-it flesje eroverheen te plakken.
Stempel nu het glas. Het masker vangt de 'lijntjes die niet nodig zijn van het glas"op.
Dus als je het post-it flesje nu optilt, zie je dat het glas 'achter' het flesje staat.
Over het maskeren heb ik een video gemaakt. Kijk hiervoor eens op:


Card for men

With this stamp of beer it is certainly not difficult to make a card for a man. In this case I have made a row with pictures at the top and bottom. That is of course very easy if you use the stamping tool. Then you can turn the card over and stamp the image on the top in the same place.

For the bottle with the glass behind, I used the technique of masking.
The golden rule is: everything that is in front, you stamp first.
For the 'mask', stamp the bottle on a post-it sheet and cut it out.
Stamp the bottle on the card. Cover this by sticking the post-it bottle over it.
Now stamp the glass. The mask captures the "lines that are not needed from the glass".
So if you lift the post-it bottle now, you see that the glass is 'behind' the bottle.
I made a video about masking. Look at this:donderdag 7 februari 2019

Lea'bilitie Silhouette Die & Foil

LEA'BILITIE SILHOUETTE DIES & FOIL

De Lea'bilitie silhouette Dies kun je op heel veel manieren gebruiken.
Een hele mooie mogelijkheid van deze stansjes is de combinatie met folie en de go press & foil machine. Het effect van het folie is heel elegant. Hoe het werkt laat ik zien in de nieuwe video:
https://www.youtube.com/watch?v=dy1omhwhuMA Lea’bilitie Silhouette Dies & Foil

Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer mogelijkheden. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Kijk daarvoor naar de video: Lea'blitie Silhouette Die Tulip

LEA'BILITION SILHOUETTE DIES & FOIL The Lea'bilitie silhouette Dies can be used in many different ways. A very nice possibility of these dies is the combination with foil and the go press & foil machine. The effect of the foil is very elegant. How it works shows me in the new video: https://www.youtube.com/watch?v=dy1omhwhuMA Lea'bilitie Silhouette Dies & Foil In addition, there are of course more possibilities. I also made a video about that. Take a look at the video: Lea'blitie Silhouette Die Tulip