woensdag 28 maart 2018

Paaskaart

PAASKAART 

Met stempels en enkele restjes designpapier maak je mooie paaskaarten. Voor deze kaart gebruik je de kleine bloem en takjes van de Hortensia en Swirl stempel.
* Snij een cirkel van 7,5 cm uit wit papier en zet deze even tijdelijk in het midden op het oplegvel (13,5 cm) vast. Dit geeft houvast bij het stempelen. Stempel rondom de takjes in twee kleuren groen en stempel er enkele kleine bloemetjes bij. Stempel daarbij gerust over de papieren cirkel heen. Haal deze papieren cirkel nu weg.
* Stans uit verschillende soorten papier 8 eieren. (teken met potlood eventueel een "hulpcirkel" van 5 cm) Schik de eitjes op de kaart en zet ze vast.
* Stempel tot slot in het midden enkele bloemetjes en een passende tekst.
* kaart maat: 14,5cm  gele vierkant: 14cm

Succes.


EASTER CARD

You can make beautiful Easter cards with stamps and some leftover design paper. For this card you can use the small flower and sprigs of the Hydrangea and Swirl stamp.
* Cut a 7.5 cm circle out of white paper and fix it temporarily in the center of a 13,5cm square. This is a help and indication while stamping. Stamp the branches in two colors green and stamp some small flowers. In doing so, feel free to stamp over the paper circle. Remove this paper circle after stamping.
* Die-cut from different kinds of paper 8 eggs. (draw a "help circle" of 5 cm with pencil if needed) Arrange the eggs on the card and secure them.
* Finally, stamp some flowers and an appropriate text in the middle.
* Cardsize: 14,5cm  Yellow square: 14cm
Good luck.

woensdag 21 maart 2018

Voorjaarsbloemen: Narcissen

Voorjaarsbloemen: Narcissen

De narcis past bij het voorjaar. Met de multi die 45.0379 Daffodil, maak je mooie narcissen van papier of van het Flower Foam. H
Met deze Lea'bilitie die maakt u twee soorten narcissen in twee maten. Een bloem met een open kelkje, een tweede met een gesloten kelkje. Leuke vrolijke bloemen die je ook zeker voor een mooie paaskaart kunt gebruiken.

Hoe je de bloemetjes in elkaar zet, zie je in de video: Daffodil Multi Die: https://www.youtube.com/watch?v=GY3Mj40-UkI  


Video Flower Foam 6: Multi Die Daffodil 
Spring brings lots of flowers, such as the Daffodil. With the multi 45.0379 Daffodil, you make beautiful daffodils from paper or from the Flower Foam. With this Lea'bilitie die you make two types of daffodils in two sizes. It offers you a flower with an open calyx, a second with a closed calyx. Nice cheerful flowers that you can use for various occasions.

How I make this daffodil from the Flower Foam, I show in the video: Daffodil Multi Die:
https://www.youtube.com/watch?v=GY3Mj40-UkI donderdag 15 maart 2018

Kaart in paassfeer

KAART IN PAASSFEER 

Het is tijd om Paaskaarten te maken. Bij voorjaar en Pasen denk je al gauw aan narcissen.
Met de Multi die van de narcis maak je twee soorten narcissen in twee diverse maten. Je kunt ze van papier maken, maar natuurlijk ook van het Flower Foam.
Zo heb je een mooie decoratie die met heel wat voorjaars dies en stempels gecombineerd kunnen worden.....


EASTER CARDS 
It is time to make Easter cards. The daffodil is a flower that fits in this atmosphere of Spring and Easter.
With the Lea'bilitie Multi die of the daffodil you make two types of daffodils in two different sizes. You can make them out of paper, but of course also out of the Flower Foam.

That way you create a beautiful decoration that can be combined with a lot of spring dies and stamps.....  
woensdag 7 maart 2018

Hortensia Hoekje

HORTENSIA HOEKJE 

Met de stempel van de hortensia kun je een hele mooie hoek op je kaart stempelen.
Je kunt op twee manieren te werk gaan.
Een gemakkelijke manier is de volgende:
* Stempel de benodigde onderdelen naast elkaar op een apart vel papier.
* Kleur alle onderdelen in en knip ze uit.
* Rangschik het geheel op de kaart en stempel de kleine takjes erbij. Zet alles naar wens vast.

De tweede manier is door gebruik te maken van maskeren:
Stempel op een post-it papier twee kleine bloemen en een grote bloem. Knip deze uit.
* stempel als eerst de bloem, die je op de voorgrond wilt hebben. In dit geval de bloem rechts boven. Na het stempelen plak je hier het post-it papiertje op.
* nu stempel je de volgende bloem, in dit geval de grote bloem. Terwijl je stempelt, stempel je een deel over het post-it bloemetje....
* Dek nu ook de grote bloem af met zijn post-it evenbeeld.
* Stempel nu de laatste kleine bloem, links onder. Je stempelt een deel op het post-it papier van de grote bloem. Maar dat geeft niet.
* Dek ook deze kleine bloem af.
* Stempel twee groene bladeren en de takjes.
* Haal de post-it bloemen weg en je zult zien, dat de bloemen nu achter elkaar vallen.

Nu kun je alles naar wens inkleuren en de hoek is klaar!


HORTENSIA CORNER
With the stamp of the hydrangea you can stamp a very nice corner on your card. You can work in two ways.
An easy way is the following:
* Stamp the required parts next to each other on a separate sheet of paper.
* Color all parts and cut them out.
* Arrange the whole on the card and stamp the small twigs. Secure everything as desired.

The second way is to use masking:
Stamp on a post-it paper two small flowers and a large flower. Cut it out.
* stamp as first the flower, which you want to have in the foreground. In this case, the flower at the top right. After stamping, paste the post-it paper here.
* now you stamp the next flower, in this case the big flower. While stamping, you stamp a part about the post-it flower ....
* Now also cover the big flower with its post-it image.
* Stamp the last small flower, bottom left. You stamp a part on the post-it paper of the big flower. But that does not matter.
* Also cover this small flower.
* Stamp two green leaves and the twigs.
* Remove the post-it flowers and you will see that the flowers are now falling behind each other.

Now you can color everything as you wish and the corner is ready!


donderdag 1 maart 2018

Flower Foam strikken

FLOWER FOAM STRIKKEN 

Een heel verrassend effect geeft het als je de strikken van de Lea'bilitie 45.4520 eens uit het Flower Foam stanst. Het worden hele leuke strikjes, die je ook heel mooi bij de bloemen kunt verwerken.

De kleine hoek bij de Lea'bilitie van de labels is een los element. Je kunt dit op de plaats leggen die het beste uitkomt. Bovenaan, in een hoek of zelfs in beide hoeken. Bepaal eerst waar je al je decoraties wil leggen, en stans en embos de hoekjes er daarna op de gewenste plaats in.

Je maakt zelf je achtergrond met behulp van de template en inkt. Je kunt de kleuren aanpassen aan de basis. Bovendien kun je ook bepalen hoe 'intens' het motief moet zijn. Minder laagjes inkt geeft een zachtere uitstraling.

FLOWER FOAM BOWS
You achieve a very surprising effect when you cut the 45.4520 Lea'bilitie Bows from the Flower Foam. That way you create nice bows, which you can combine very well with the flowers.

The small corner piece from the Lea'bilitie of the labels is a separate element. You can put this on the label where ever it suits you the best. At the top, in a corner or even in both corners. First determine where you want to put all your decorations, and then cut and emboss the corner piece in the desired location.

Create your own background using the template and ink. You can adjust the colors to the base. Moreover, you can also determine how 'intense' the design should be. Less layers of ink gives a softer appearance.